Les je naraven material, ki ga lahko uporabljamo v različne namene, med drugim se uporablja kot sredstvo za ogrevanje približno 30% domov. Ker pa je za učinkovito ogrevanje zelo pomemben delež energije v lesu, je pomembno, da ga čim bolje izkoristimo. Sodobne kurilne naprave, med katerimi so tudi kaminske peči, pa postajajo vse bolj sprejemljive ne samo iz energetskega vidika, ampak tudi iz vidika varovanja okolja.

Na kurilno vrednost lesa vplivajo vrsta lesa, vsebnost vode v njem in njegova ohranjenost

Izbira vrste lesa, vsebnost vode in njegova ohranjenost vplivajo na optimalno izgorevanje. Pri tem je najpomembnejši dejavnik vlažnost oziroma vsebnost vode, ki močno vpliva na kurilno vrednost lesa. Bolj kot je les vlažen, več energije, ki bi morala biti namenjena uplinjanju lesne mase se porabi za izhlapevanje vode v procesu zgorevanja, zaradi česar ostane manj energije, s katero se ogrevamo. S tem ne nastajajo samo pare in kondenzi, ki izdatno smolijo naš dimnik, ampak tudi izgubljamo toploto pri pretvorbi vode v paro. Zato je zelo pomembno, da je posebna pozornost namenjena ustrezni pripravi in sušenju lesa, ki ga bomo uporabljali za kurjenje v kaminu ali kaminski peči.

Glede na vsebnost vode tako les razvrščamo v štiri skupine:

  • svež les ima nad 40% vlažnost, in je takoj po poseku,
  • gozdno suh les ima vlažnost med 20 in 40%, in je približno pol leta po poseku,
  • zračno suh les ima vlažnost do 20%, in se je sušil vsaj šest mesec v zračnih in pokritih prostorih,
  • tehnično suh les ima vlažnost med 6 in 15% in je umetno sušen.

Vrste lesa in njihova kurilna vrednost

Različne vrste lesa se med seboj razlikujejo predvsem po svoji sestavi, ki ima velik vpliv na kurilno vrednost lesa. Les je sestavljen iz različnih sestavin, kot sta na primer celuloza in lignin, pri čemer ima slednji višjo kurilno vrednost. V splošnem velja, da iglavci vsebujejo več lignina, zato imajo pri enaki masi višjo kurilno vrednost kot listavci. Vendar pa imajo listavci na drugi strani višjo gostoto kar se pozna v počasnejšem sušenju in izgorevanju.

Ohranjenost lesa

Na optimalno zgorevanje lesa vpliva tudi njegova ohranjenost. Pri zgorevanju les odda v okolje toliko ogljikovega dioksida, kolikor ga je prejelo v svoji rastni dobi. Če je le tega premalo, potem pri zgorevanju nastaja ogljikov monoksid in veliko manj toplote kot pa sicer. Močno strohljen les je posledično manj primeren za kurjenje.

Na splošno velja, da je kalorični trdi les z nizko vlažnostjo (ne več kot 20%) je najbolj primeren za kamine in samostoječe kaminske peči.

Kakšna drva izbrati za kurjenje v kaminu?

Med domačimi vrstami lesa za zgorevanje sta najbolj primerna in tudi najbolj razširjena bukev in gaber, ker ga je pri nas največ na razpolago, poleg tega pa ju odlikujejo dobre zgorevalne lastnosti. Ti dve vrsti lesa sta tudi cenovno sprejemljivi in zato tudi lahko dostopni. Sicer lahko za kurjenje uporabimo tudi druge vrste lesa listavcev kot tudi iglavcev, pri čemer velja pravilo, da naj bi se za kurjenje uporabljal tisti les, ki ga ni smiselno predelati v industrijske izdelke.

Polena so najbolj pogosta oblika lesa za kurjenje v kaminu. Za čimbolj optimalno zgorevanje pa je potrebno izbirati dovolj kakovostna drva, kar pomeni, da so primerno nasekana in imajo primerno vlažnost.

Izbirajmo drva s primerno vlažnostjo

Za drva, ki se kurijo v kaminu je priporočljiva vlažnost pod 20%, v primeru če je ta večja naj ne presega 25%. Torej so za kurjenje najbolj primerna polena iz lesa, ki so se sušila na pokritem in zračnem mestu. Potreben čas za sušenje drv je odvisen od pogojev in vrste lesa. V idealnih pogojih lahko les doseže zračno suhost že v obdobju enega leta ali prej, vendar je zaradi odstopanj sušenje bolj zanesljivo, če jih sušimo nekoliko dlje. Polena iz topola in smreke se na primer sušijo 1 leto, iz bukve se sušijo 2 leti, iz hrasta pa celo 2 do 3 leta. Za optimalen izkoristek drv je priporočljivo, da jih pred kurjenjem pustimo stati vsaj en dan v ogrevanem prostoru, saj hladen les slabše gori.

Že pri samem sušenju je potrebno biti pozoren na to, da so drva razsekana, saj se na ta način hitreje sušijo. Polena ne smejo biti širša od 7 – 9 cm. Povprečen presek posameznih polen za kurjenje v kaminih pa naj bi bil v velikosti sklenjenega trikotnika s palci in kazalci obeh rok. Dolžina polen je odvisna od velikosti kurišča, v povprečju se le ta giblje nekje med 30-50 cm.

Poleg vlage, vrste lesa in ohranjenosti pa je zelo pomembno tudi kako les kurimo. Nezadostna količina zgorevalnega zraka povzroča nepopolno izgorevanje, s tem pa škodljive emisije in smoljenje kurilne naprave in dimnika. Tipičen primer je smrekov les za kurjenje. Smrekov les kot gorivo, ki ima slab sloves, je v resnici ustrezen les za ogrevanje, če pustimo, da gori in ne tli. Če pustimo, da gori zaradi svoje sestave oddaja veliko toplote in izgoreva čisto.

Enako velja za vse iglavce. Gostejši les listavcev gori zaradi svoje velike gostote počasneje kot iglavci in manj zasmoli dimnik, če ne pripiramo zraka. So pa iglavci idealni v kombinaciji z listavci kot netilo. Ogenj zakurimo tako, da ga začnemo z iglavci, ki bodo hitro sprostili veliko energije in s tem vžgali tudi les listavcev.

Ali je ves les primeren za kurjenje?

Vsekakor se je potrebno pri kurjenju kamina izogibati materialom, kot so na primer razne trske iz palet, zabojčki, pohištveni les ali les iz ostankov obnovitvenih del ali rušenja objektov. Običajno so tovrstni materiali dodatno obdelani ali pa premazani z barvami ali zaščitnimi sredstvi, zato povzročajo višje emisije plinov, ki dodatno onesnažujejo okolje. Njihov učinek v kaminu je zelo slab, saj tovrstna goriva nimajo velikih kurilnih vrednosti. To pomeni, da na hitro in sunkovito zgorijo pri čemer pa ne oddajajo želene toplote.

Kje dobiti drva za kurjenje v kaminih?

Pogosto uporabniki kaminov in peči drva iščejo v večjih nakupovalnih centrih in tam kupijo palete drv, ki pa velikokrat niso dovolj posušene. Gorenje je zato neefektivno, in kot smo že omenili, lahko zasmolijo naš dimnik. Najboljša izbira so lokalni kmetje, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo. Le-ti običajno prodajajo dobra drva, ki so tudi primerno sušena ter zato idealna za kurjenje v kaminu oz. peči. Priporočamo, da pred nakupom drv z merilcem vlažnosti preverite nekaj kosov in se tako prepričate o suhosti drv, ki jih kupujete.

Če pa imate v lasti svoj gozd, potem pa je ta najboljši vir drv, saj sami s ustrezno pripravo lahko zagotovite kvaliteten in ustrezno suh les za kurjenje v vašem kaminu.